Professionaliteit en vakmanschap

De RGA voorziet in het transparant vastleggen en onderhouden van het deskundigheidsniveau van de Gevolmachtigd Agent. Vanuit de overtuiging dat het past bij een verdere professionalisering van het volmachtvak. De erkenningsregeling vertegenwoordigt een beroepsgroep met gemeenschappelijke gedragsregels, integriteit, objectiviteit en zorgvuldigheid.

 

Zoeken in het register van gevolmachtigd agenten


Registratienummer: GA0745
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Din Assuradeuren B.V.

Registratienummer: GA0860
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Vrieling Assuradeuren

Registratienummer: GA0529
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Care4Life BV

Registratienummer: GA0398
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: QBE Europe SA/NV

Registratienummer: GA0576
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Coƶperatie TVM U.A.

Registratienummer: GA0926
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: DSM Insurances B.V.

Registratienummer: GA0349
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V.

Registratienummer: GA0390
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Melior Verzekeringen B.V.

Registratienummer: GA0286
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

Registratienummer: GA0892
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Luyten Assuradeuren BV

RGARegister Gevolmachtigd Agent

Alle GA-diplomahouders die in de volmachtbranche werken, kunnen zich aansluiten bij de erkenningsregeling Register Gevolmachtigd Agent (RGA) van de SAR. Vanuit deze registratie, die verplicht is voor NVGA-leden, neemt de RGA deel aan een programma van permanente educatie.

Meer over RGA

Samenwerking  SAR & NVGA

De erkenningsregeling RGA en het programma voor permanente educatie zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de SAR en de NVGA. De erkenningsregeling RGA staat open voor de hele markt en is niet alleen voorbehouden aan de leden van de NVGA.

Meer informatie

RGA worden?Van deskundigheid naar vakmanschap

De erkenningsregeling RGA voorziet in het transparant vastleggen en onderhouden van deskundigheid. De kwaliteitsnormeringen van de NVGA en de SAR stellen eisen aan de deskundigheid. Er is bewust gekozen voor een zelfreguleringstraject om dit te waarborgen. 
 

Meer informatieBelangrijkste wijzigingen belastingplan 2022

2021-12-24 13:34:43

Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2022. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet geeft het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2022. In de bijlage een overzicht van de belangrijkste zaken.

[PERSBERICHT] NVGA en SAR introduceren het Register Gevolmachtigd Agent (RGA) Nieuwe GA-opleiding ge

2017-08-31 16:07:15

In de zomer van 2016 besloot de minister van Financiën de volmachtmodule niet meer op te nemen in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. De NVGA heeft vanaf dat moment gewerkt aan een zelfreguleringstraject. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe GA-opleiding in samenwerking met NIBE SVV en de oprichting van een Register Gevolmachtigd Agent van de SAR.