De doelgroep van de erkenningsregeling omvat alle huidige en nieuwe houders van het GA-diploma  Kortom, medewerkers die werkzaam zijn in de branche en hun vak hebben gemaakt en die de samenhang en complexiteit van deze volmachtbranche goed begrijpen. Gevolmachtigd Agenten die hun klant en hun vakgebied centraal stellen, toegevoegde waarde creëren en dat vanuit de inhoud en de praktijk invullen. Een registratie als Gevolmachtigd Agent staat open voor ieder met een volmachtdiploma, zowel voor gevolmachtigden als medewerkers van verzekeraars. 

Het RGA wil dit bereiken door:

  1. Het bevorderen van een goede beroepsuitoefening. Onder andere door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle bij haar ingeschreven personen en permanente educatie;
  2. Het bewaken van de kwaliteit van het beroep en het stimuleren van de ontwikkeling van het vakgebied.

Wat is de meerwaarde van het RGA voor u als Gevolmachtigd Agent?

  1. U bent aangesloten bij een herkenbaar keurmerk wat aan collegae, verzekeraars en klanten laat zien dat u aan hogere eisen voldoet;
  2. U onderschrijft beroepsregels die de verplichting oplegt in het belang van de klant te handelen;
  3. De kwaliteit en de goede naam van de beroepsgroep is gewaarborgd;
  4. Contact met vakgenoten;