Oprichting Register Gevolmachtigd Agent

De NVGA en de SAR hebben nauw samengewerkt aan de oprichting van een erkenningsregeling voor Gevolmachtigd Agenten om op deze wijze te voorzien in het transparant vastleggen en onderhouden van het deskundigheidsniveau. Voor dagelijks leidinggevenden van de NVGA-kantoren is inschrijving in het personenregister verplicht. De NVGA is zich ervan bewust dat dit iets extra's gaat vragen van de achterban. Tegelijkertijd is er de overtuiging dat het past bij de kwaliteitsstandaard van de NVGA en de professionaliteit van het volmachtvak.